Welkom bij KEYOLA

Gesloten van donderdag 4/10 tot en met dinsdag 9/10 wegens Estetika 2018

Bezoek ons in Hall 1 - stand 375

Welkom bij Nailcenter Keyola!

************************ VRIJDAG 31/08/2018 UITZONDERLIJK GESLOTEN *********************************

 

Het begon in 2005 met: 'waarschijnlijk weer’ een tijdelijke nieuwe hobby, een bevlieging. Anno 2017 blijkt dat deze hobby behoorlijk uit de hand is gelopen. KEYOLA is een waar succes gebleken.

Keyola (KEvin YOren LAurie) heeft heel wat veranderingen en een paar verhuizingen doorstaan: die kleine nagelstudio van 15m²waar het ooit begon is uitgegroeid tot een professionele nagelstudio met een eigen opleidingscenter en groothandel van 300 m² met eigen parking! Onze verkoopsters zijn professionele dames met een opleiding van nagelstyling, pedicure en esthetiek.

In de nagelstudio gaan gezelligheid en vakkennis hand in hand. Klant is koning(in) maar wij geven ook graag advies over de keuze van kleuren en nailart die het beste bij de klant past. Mijn team bestaat uit professioneel opgeleide nagelstylistes met een ervaren kennis. Zij volgen regelmatig bijscholingen en perfectietrainingen om u keer op keer van mooie nagels te voorzien.

Ik wil al mijn trouwe klantjes extra bedanken voor hun vertrouwen! Ik draag jullie allemaal een oprecht warm hart toe. Zonder jullie zou de zaak vandaag niet gegroeid zijn tot wat het nu is. Ik hoop u één van deze dagen zeker te mogen begroeten in de zaak.

Daria Adriaens, zaakvoerder

 

 

 

PRIVACYVERKLARING van Nailcenter Keyola

 Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nailcenter Keyola verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Nailcenter Keyola of om een andere reden persoonsgegevens aan Nailcenter Keyola verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen.

1. Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: mevrouw Daria Adriaens, zaakvoerder van Nailcenter Keyola, Bruulstraat 86 – 9450 Haaltert. BTWnr 0899.116.556
mailadres:
info@keyola.be, telefoonnummer: 0476/40.00.58

2. Welke gegevens verwerkt Nailcenter Keyola en voor welk doel:
2.1       De volgende persoonsgegevens:
            a) voor- en familienaam
            b) telefoonnummer en e-mailadres
            c) adresgegevens

2.2       Nailcenter Keyola verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over opleidingen en bestellingen.
b) uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten, activiteiten en producten van Nailcenter Keyola.
c) uw adresgegevens kunnen gebruikt worden voor het verzenden van brochures.

3. Delen van uw persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld voor de verwerking van facturatie en klantenboekhouding. De boekhoudkundige diensten zijn ook gebonden aan de GPDR wetgeving.

Uw persoonsgegevens worden door Nailcenter Keyola niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden.

Bij de verkoop of ontwikkeling van de activiteiten van Nailcenter Keyola mag Nailcenter Keyola activiteiten of activa verkopen. In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis, kunnen uw persoonsgegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.

4. E-mail berichtgeving:
Nailcenter Keyola gebruikt uw naam en e-mailadres om u per e-mail haar nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

5. Bewaartermijnen
Nailcenter Keyola verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Nailcenter Keyola passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
7.1    Via Nailcenter Keyola kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Nailcenter Keyola zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen 14 dagen na ontvangst, hierover informeren.

7.2    Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met Nailcenter Keyola via info@keyola.be.

7.3    Indien u klachten heeft over de wijze waarop Nailcenter Keyola uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

 

7.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de zaakvoerder van Nailcenter Keyola via info@keyola.be

8. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.


U krijgt nooit een tweede kans
om een eerste indruk te maken!

KEYOLA team

Onze medewerkers

Sandra

Nagelstyliste

Iara

Nagelstyliste
verkoop

Laura

Lesgeefster

Sarah

Nagelstyliste

Klant is koning(in)
professioneel opgeleide nagelstylistes met ervaring en kennis